امروز دامنه خود را انتخاب کنید !


 • خرید دامنه
 • تمدید دامنه
 • انتفال دامنه

سرویس های حرفه ای و نامحدود

هاست اختصاصی مناسب برای همه سایتهای پربازدید – با قیمت مناسب

آلتیمیت 04

140 هزار تومان/ ماهیانه
1میلیون و 300 سالیانه
 • 16GB فضا
 • نامحدودپهنای باند
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود پارک دامین
 • 1دامنه اضافه
 • سی پنلکنترل پنل
 • لایت اسپیدوب سرور
 • 5GBرم
 • 60%CPU Limit
 • 4CPU Core
 • ایران و آلمانکشور

آلتیمیت 03

75 هزار تومان/ ماهیانه
730 هزار تومان/ سالیانه
 • 8GB فضا
 • نامحدودپهنای باند
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود پارک دامین
 • 3دامنه اضافه
 • سی پنلکنترل پنل
 • لایت اسپیدوب سرور
 • 3GBرم
 • 45%CPU Limit
 • 4CPU Core
 • ایران و آلمانکشور

آلتیمیت 02

50 هزار تومان/ ماهیانه
420 هزار تومان/ سالیانه
 • 4GB فضا
 • نامحدودپهنای باند
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود پارک دامین
 • 1دامنه اضافه
 • سی پنلکنترل پنل
 • لایت اسپیدوب سرور
 • 2GBرم
 • 35%CPU Limit
 • 4CPU Core
 • ایران و آلمانکشور

آلتیمیت 01

29 هزار تومان/ ماهیانه
290 هزار تومان/ سالیانه
 • 2GB فضا
 • نامحدودپهنای باند
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود پارک دامین
 • 1دامنه اضافه
 • سی پنلکنترل پنل
 • لایت اسپیدوب سرور
 • 1GBرم
 • 25%CPU Limit
 • 4CPU Core
 • ایران و آلمانکشور

ویژگی سرویس ها

برخی از ویژگی های سرویس ها ما بدین ترتیب میباشد